Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry


Postiosoite:
Nahkurinplk. 7 A 1
04200 Kerava

Puhelin:
0443313811

Syksyn 2017 OHJELMAA:
06.09. Vierailija Matti Höök
18.-21.9. Syysleiri Nuottakodossa
20.09. Syysretki Vivamoon ja Nuotta-
kotoon; joht.A.ja P.Pesonen
04.10. Yhdistyksen syyskokous
18.10. Vier. Seppo Piitulainen
01.11. Vier. Aaron Ibrahim
15.11. Omaa ohjelmaa ja arpajaiset
29.11. Joululauluja, srk:n kanttori
13.12. JOULUJUHLA srk-salissa
KERAVAN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry.
Taustajärjestömme on KRISTILLINEN ELÄKELIITTO ry. joka on kristillisiä
elämänarvoja korostava eläkeläisjärjestö, joka ei kuulu min-
kään puolueen, eikä hengellisen liik
keen alaisuuteen. Toiminnassaan se on
yhteiskristillinen, jäsenten koostu-
essa eri kristillisistä seurakunnis- ta.
Kristinuskon mukaan ihminen on vas-
tuullinen Jumalan edessä sekä itsestään että lähimmmäisestään.
Usko Vapahtajaan luo eläkeläisen
elämään uutta sisältöä, herättää palvelumielen, antaa uusia ystäviä
ja virkistävää yhteyttä.
Yhdistys kokoontuu aina parillisten viikkojen keskiviikkona Keravan kirkon alasalissa. Näistä kokoon-tumisista ilmoitamme Keski Uusi-
maa lehden "yhdistykset" palstalla.
Kokoontumisissa on erilaista hen- gellistä ja muuta rakentavaa oh-
jelmaa, joko yhdistyksen omien jäsen-
ten tai ulkopuolisten vierailijoitten toimesta. Musiikki ja laulu ovat oleellinen osa ohjelmastamme. Laulu-ryhmämme ilahduttaa sekä omaa jäsenistöämme että ulkopuolisia esim. vanhusten taloissa ja muuallakin.
Kaikki kokoontumisemme ovat avoimia
kaikille halukkaille.
Pidämme yhteyttä naapurikuntien sisaryhdistyksiin vastavuoroisin vietrailukäynnein. Teemme retkiä ja
matkoja yhdistyksen toimesta sekä
yhteistyössä piirijärjestömme kanssa,
johon meillä on oma edustustomme.
Edustajiemme kautta olemme vaikut-
tamassa etenkin keravalaisten eläkeläisten edunvalvontaa.
Ystäväpalvelu on yhteyden pitämistä
heikoimmassa asemassa oleviin monin
eri tavoin, voimiemme ja mahdolli-
suuksiemme mukaan.
Jos olet jäänyt jo eläkkeelle tai
olet juuri jäämässä ja jos edusta-
mamme ohjelma kiinnostaa tervetuloa
joukkoomme.


Aukioloajat / Paikka

kokoonnumme parillisten viikkojen ke.klo.12.20 Keravan kirkon alasalissa
Yhteyshenkilöt:
Puheenjohtaja Sihteeri
Merja Plet Leena Kajaste
044-3313811 (09) 2733892
Nahkurinplk. 7 A 1 Laurintie 13
04200 Kerava 04200 Kerava

Rahastonhoitaja Varapuheenjohtaja
Seppo Seppälä Taina Mäkinen
Männiköntie 31 B 23 Santaniitynkuja 3 B 41
04260 Kerava 04250 Kerava
svseppalaatkolumbus.fi
050-3690832 041-5016941


Järjestön tiedot päivitetty viimeksi 9.5.2017